SGGW (Fot.Huppo, Wikipedia)

Nowa propozycja SGGW dla maturzystów

Na tegorocznych maturzystów od października czekać będą dwa nowe kierunki na SGGW. Pierwszy z nich to Bioinżynieria zwierząt a drugi to Gastronomia i hotelarstwo.

Bioinżynieria zwierząt

Kierunek będzie prowadzony na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale  Nauk o Zwierzętach. Dostępnych będzie 60 miejsc.  Studenci będą kształceni w zawodzie bioinżynieria specjalizującego się w bioinżynierii zwierząt. Absolwenci uzyskają stopień inżyniera.

W kształcenie na kierunku Bioinżynieria zwierząt zaangażowani są naukowcy o cenionym dorobku w dziedzinie nauk o zwierzętach i medycyny weterynaryjnej, zajmujący się badaniami z zakresu genetyki zwierząt, embriologii, cytologii, immunologii, fizjologii, żywienia, hodowli i biologii zwierząt, ekologii i toksykologii środowiska zwierząt, nanotechnologii i nanobiotechnologii oraz nowoczesnych analitycznych technik instrumentalnych.

Rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

  • przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
  • aboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
  • przemyśle nanobiotechnologicznym,
  • instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce oraz w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych i rządowych (polskich i UE).

Gastronomia i hotelarstwo

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i  Konsumpcji. Studenci, którzy ukończą stacjonarne studia I stopnia uzyskają tytuł inżyniera. Dla kandydatów przygotowano  60 miejsc.

Studenci zdobędą umiejętności projektowania, organizacji i wyposażania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, techniki i technologii gastronomicznej, jak również planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumentów oraz doboru optymalnych strategii marketingowych na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

W programie kształcenia są między innymi zagadnienia dotyczące planowanie żywienia dla różnych grup ludności, mikrobiologii i higieny produkcji żywności, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, technologii gastronomicznej, obsługi konsumentów w gastronomii, towaroznawstwa, hotelarstwa, projektowania technologicznego w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, cateringu oraz badań marketingowych na rynku usług.

Rynek pracy

Absolwenci będą mogli:

  • prowadzić własną działalność gospodarczą,
  • kierować przedsiębiorstwami gastronomicznymi, cateringowymi i hotelarskimi, w placówkach,
  • pracować w placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością  i bezpieczeństwem zdrowotnym i żywności i żywienia człowieka.

 

SGGW to najstarsza i największa uczelnia w Polsce o profilu przyrodniczym. W 2010 i 2011 roku SGGW zdobyła I miejsce w konkursie ACI na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię Polsce”, a w 2012 roku tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. SGGW ukończyło dotychczas ponad 140 tys. absolwentów. Łącznie w SGGW studiuje 27 tys. osób.

W roku akademickim 2013/2014 uczelnia oferuje 34 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Ponad 10 000 miejsc.

 

Źródło: edukolandia.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook