Matura z francuskiego (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – język francuski rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym odbył się 24 maja. Składał się z dwóch arkuszy. Pierwszy z nich zawierał 3 zadnia, a czas przeznaczony na rozwiązanie arkusza wynosił 120 minut. Drugi arkusza zawierał 6 zadań, który należało rozwiązać w 70 minut. W sumie do zdobycia było 50 punktów.

Pierwszy arkusz zawierał dwa zadania sprawdzające umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. W pierwszym należało uzupełnić tekst wyrazami w odpowiedniej formie, w drugim uzupełnić lukę w zdaniu.

Zadanie 3 dotyczyło wypowiedzi pisemnej. Do wyboru były 3 tematy:

  1. Podróżowanie autostopem może być różnie oceniane. Przedstaw w formie rozprawki wady i zalety podróżowania autostopem młodych ludzi za granicą.
  2. Napisz opowiadanie o wydarzeniu, podczas którego zostałeś(-aś) uznany(-na) przez pomyłkę za sławną osobę i otrzymałeś(-aś) propozycję ciekawej pracy.
  3. Twój szkolny kolega zorganizował w Domu Kultury swoją pierwszą wystawę prac malarskich promujących Wasze miasto. Napisz recenzję z tej wystawy.

Arkusz drugi zawierał 3 zadania z rozumienia tekstu słuchanego i 3 zadania z rozumienia tekstu pisanego. W zadaniu 4 maturzyści usłyszeli wypowiedź na temat kariery muzycznej Philippe?a, w zadaniu 5 wypowiedź pięciu osób, a w zadaniu 6 legendę.

Zadanie 7, to zadanie jednokrotnego wyboru zaś zadanie 8, to dobranie brakującego zdania w taki sposób, aby cały tekst był logiczny i spójny. W ostatnim zadaniu należało wybrać właściwą odpowiedź i dopasować odpowiednie słówko do kontekstu całego zdania.

Arkusze maturalne on-line:


 

Źródło:cke.edu.pl
J.Jankowsa

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook