Matura 2011 poziom podstawowy

Matematyka 2011 – arkusze maturalne – poziom podstawowy

Matura z matematyki na poziomie podstawowym odbyła się 5 maja 2011 roku. Składała się z 33 zadań, na które zostało przeznaczone 170 min.

Od 2010 roku matematyka stała się przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

Arkusz maturalny składał się z 33 zadań, z czego 23 to zadania otwarte, 7 krótkiej wypowiedzi i 3 rozszerzonej odpowiedzi. Egzamin sprawdzał jedynie podstawową wiedzę uczniów z matematyki, zwłaszcza zadania zamknięte. Druga grupa, czyli zadania otwarte badały przede wszystkim umiejętność analizowania i interpretowania problemów matematycznych oraz formułowania opisu matematycznego danej sytuacji.

W zadaniach zamkniętych należało poprawnie wskazać jedną opowiedz, za każdą poprawna odpowiedź można było zdobyć 1 punkt. Zadania te nie były trudne. Sprawdzały umiejętności z wykorzystywania i tworzenia informacji, na przykład zadanie 1., gdzie należało wskazać nierówność, która spełnia liczba . Zadanie 4. sprawdzało umiejętności modelowania matematycznego, czyli w tym wypadku, z rozwiązań układu równań. W zadaniu 12. należało użyć odpowiedniej strategii, maturzysta musiał znaleźć związek miarowy w przestrzeni.

Trzy ostatnie zadania, które wymagały rozszerzonej wypowiedzi polegały na wyznaczeniu współrzędnych punktu styczności prostej z okręgiem, czyli zadanie 31. Kolejne (zadanie 32.), wymagało rozwiązania zadania, ale w kontekście praktycznym, prowadziło do równania kwadratowego z jedną niewiadomą, należało obliczyć ile dziennie kilometrów przechodzi turysta. Zadanie ostatnie polegało na wyznaczeniu związków miarowych w sześcianie, należało obliczyć pole trójkąta MLK wbudowanego w sześcian.

Link do arkusza maturalnego:

 

 

 

 Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook