Wos 2006 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

WOS 2006 – odpowiedzi do arkuszy – poziom podstawowy

Poziom podstawowy z matury Wiedza o społeczeństwie zawierał 25 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów. Uczniowie musieli odpowiedzieć na co najmniej 30% poprawnych odpowiedzi, aby zdać egzamin. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny.

Najtrudniejsze dla zdających były zadania: 4., 6., 12.,16., oraz 23.

  • Zadanie 4., sprawdzało wiedzę z funkcji i struktury organizacji międzynarodowych.
  • Zadanie 6., to zadanie zamknięte z obszaru polityki. Maturzysta musiał wykazać się umiejętnością lokalizowania w czasie i przestrzeni wydarzeń i postaci życia publicznego.
  • Zadanie 12., to zadanie otwarte sprawdzające wiedzę na temat uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.
  • Zadanie 16., zadanie otwarte, które sprawdzało wiedzę dotyczącą znajomości terytorialnej struktury współczesnego państwa.
  • Zadanie 23.,  to zadanie otwarte sprawdzające wiedzę i interpretowanie przepisów prawnych. Należało wytłumaczyć dlaczego w Polsce nie stosuje się kary śmierci.

Szczególnie trudne okazało się zadanie 15. Polegało ono na wyjaśnieniu zalety ordynacji proporcjonalnej.

Według danych opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacji wynika, że łatwe były zadania 1., 5., 20., i 22., jedynie dla Liceów Ogólnokształcących. Dla uczniów z pozostałych typów szkół arkusz maturalny był bardzo trudny,  trudny i umiarkowanie trudny.

  • Zadanie 1.- należało podkreślić dwie cechy współczesnego państwa.
  • Zadanie 5.- maturzysta musiał uporządkować hierarchicznie, z pośród wypisanych pod zadaniem pojęć, od najważniejszego, źródła prawa powszechnego RP.
  • Zadanie 20.- zdający musiał przyporządkować wymienione przyczyny niepowodzeń prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego
  • Zadanie 22.- należało wybrać fakty oraz opinie w tekście. Zadanie polegało na odróżnieniu zagadnienia fakt i opinia.

Nie było jednoznacznej opinii na temat matury. Uczniowie wypowiadali się bardzo różnie. Dla mnie arkusz okazał się bardzo trudny. Jakbym wiedział, że będzie, aż tak ciężko inaczej bym się uczył i więcej przygotowywał– powiedział Jarek. Dla mnie strasznie łatwe, zwłaszcza poziom podstawowy, czyli arkusz I, nic mnie nie zaskoczyło- powiedziała Maria.

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook