Biologia 2011 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Biologia 2011 – wyniki matury – poziom rozszerzony

Do matury z biologii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 39 746 zdających. Średni wynik wyniósł równe 50%. Osiągnęli go uczniowie liceów ogólnokształcących, dla których egzamin okazał się umiarkowanie trudnym. Dla absolwentów innych typów szkół egzamin na poziomie rozszerzonym był trudny.

Średnie wyniki w różnych typach szkół:

  • 50% – licea ogólnokształcące
  • 25% – licea profilowane
  • 28% – technika
  • 16% – licea uzupełniające
  • 26% – technika uzupełniające

Dla uczniów liceów uzupełniających test okazał się bardzo trudny i osiągnęli oni najniższy średni wynik w kraju.

Główną przyczyną niepowodzeń tegorocznych maturzystów były brak w zakresie zastosowania wiedzy w praktyce , a także fakt, że uczniowie nie potrafili odczytywać poleceń ze zrozumieniem i logicznie formułować odpowiedzi.

Odpowiedzi do zadań były powierzchowne i mało merytoryczne. Wynikało to głównie z braku wystarczającej wiedzy.

Do najbardziej wymagających zadań można zaliczyć te, które sprawdzały umiejętność wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych (zadanie 4.b,24.b,12. Oraz 25.). Wymagały one wnikliwej analizy i logicznego powiązania faktów.

Łatwiejsze okazało się zadanie 24.a, które polegało na wykazaniu na przykładach, przystosowania skóry płazów do wymiany gazowej.

Do pełnego zaliczenia egzaminu wymagano stosowania poprawnej i właściwej dla zadania terminologii biologicznej. Przykładem takiego zadania było 11, które miał wyjaśnić rolę insuliny.

Wyniki egzaminu okazały się znacznie wyższe niż na poziomie podstawowym. Wynika to z faktu, że przystępują do niego uczniowie o wiele bardziej przygotowani.

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook