Historia 2013 Poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Historia 2013 – odpowiedzi do arkuszy – poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym składał się z 26 zadań podzielonych na trzy części: pierwszej składających się z pytań zamkniętych, drugiej dotyczącej analizy źródeł historycznych oraz trzeciej, którą było wypracowanie. II i III miały tytuł: „ Żołnierze i dowódcy w konfliktach zbrojnych od starożytności do XX w.”

Za całość maturzyści mogli zdobyć 50 punktów, z czego aż 20 można było otrzymać za poprawne napisanie wypracowania.

Do wyboru uczniowie mieli dwa tematy:

  • Temat 1. Krzyżacy – krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj i oceń działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w.
  • Temat 2. Nasze granice? […] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną*. Scharakteryzuj udział żołnierzy polskich w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski.

Dla zdających najtrudniejsze okazało się zadanie 24., które wymagało połączenia umiejętności analizy map historycznych i wyciągania wniosków wynikających z porównania źródeł kartograficznych, a także znajomości faktografii z dziejów Królestwa Polskiego (konsekwencji powstania listopadowego: represji popowstaniowych i polityki Mikołaja I wobec Polaków).

Najlepiej maturzyści poradzili sobie z zadaniem 19, czyli z porównaniem sposobów dowodzenia armią i wskazania podobieństw między nimi. Rozwiązało je aż 88% zdających. Innym- również umiarkowanie łatwym było zadanie 6, w którym należało wskazać zmiany zachodzące w strukturze własności ziemi na Węgrzech.

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook