matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matematyka 2010 – wyniki matury – poziom rozszerzony

Do egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu rozszerzonego przystąpiło 542 235 maturzystów. Średni uzyskany wynik wyniósł 49,32%. Najwyższy wynik uzyskali uczniowie liceów ogólnokształcących.

Średnie wyniki w różnych typach szkół:

  • 52% – licea ogólnokształcące
  • 16% – licea profilowane
  • 26% – technika
  • 7% – licea uzupełniające
  • 23% – technika uzupełniające

Najtrudniejsze okazały się zadania, do rozwiązania których zdający musiał wykazać się umiejętnością tworzenia i użycia strategii rozwiązania problemu (zadanie 3, 11), oraz umiejętnością rozumowania, w trakcie którego tworzył łańcuch argumentów i uzasadniał jego poprawność (zad. 8).

Według opinii ekspertów ten arkusz nie zawierał zadań bardzo trudnych ani też zadań bardzo łatwych.

Było w nim:

  • 5 zadań trudnych ? zadania: 3., 7., 8., 10. i 11.,
  • 3 zadania umiarkowanie trudne ? zadania: 1., 6. i 9.,
  •  3 zadania łatwe ? zadania: 2., 4. i 5.

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook