Matematyka 2009 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 ? matematyka podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści, którzy w maju 2009 podeszli do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, mieli do wykonania 11 zadań, za które łącznie mogli uzyskać 50 punktów.

Choć 11 zadań brzmi niewinnie, należy jednak zauważyć, że na każde z nich uczniowie mieli do dyspozycji po jednej stronie A4, zdarzały się też zadania, na które poświęcono aż 2 arkusze papieru.

Najwyżej punktowanym zadaniem było zadanie 7.  ?  za nie maturzysta mógł otrzymać aż 6 punktów. Pozostałe zadania były warte najczęściej 5 punktów, sporadycznie pojawiały się zadania za 3 punkty i za jedno zadanie można było otrzymać 4 punkty.

Zdający nie mieli problemów z zadaniami sprawdzającymi podstawowe wiadomości i typowe umiejętności, często kształcone już w gimnazjum. Należą do nich: wyznaczanie wartości funkcji dla danych argumentów i jej miejsca zerowego, rysowanie wykresu funkcji liniowej i odczytywanie własności funkcji z wykresu. Maturzyści z łatwością rozwiązywali zadanie 1.

Podobnie zadanie 2. nie sprawiało problemów, większość uczniów poradziła sobie z podaniem opisu matematycznego w postaci układu współrzędnych oraz rozwiązaniem układu równań liniowych. Zadanie 7. również zostało poprawnie wykonane przez dużą grupę zdających; polegało ono na poprawnym zastosowaniu wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego oraz sprawdzeniu, czy dany ciąg jest geometryczny.

Nieco więcej problemów przysporzyło zdającym zadanie 8., wymagającego zauważenia zależności wynikających z podobieństwa trójkątów. Najwięcej niepoprawnych odpowiedzi można było jednak znaleźć w zadaniu 6., które wymagało udowodnienia tezy matematycznej.

Paweł K., ówczesny maturzysta z I LO w Białymstoku wypowiedział się tak:  ?Ogólnie w tym roku matematyka nie była trudna, myślę, że poszło mi bardzo dobrze.? Potwierdził on również, że zadanie z prawdopodobieństwa (8.) mogło sprawić mu kłopot i nie wiedział, czy poprawnie je wykonał.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym była odebrana stosunkowo entuzjastycznie, pozostali maturzyści również wypowiadali się pozytywnie. Dla przypomnienia, był to ostatni egzamin z matematyki traktowany jako przedmiot dodatkowy ? już od roku 2010 matematykę musiał zdawać każdy maturzysta.

 

Źródło: cke.edu.pl, wspolczesna.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook