Olimpiada Języka AngielskiegoOlimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Języka Angielskiego (zwalnia z matury z j.angielskiego)

Olimpiada jest organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. Celem zawodów jest zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy oraz przygotowanie ich do matury z języka angielskiego oraz na studia neofilologiczne.

W olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, różnego rodzaju techników, liceów i techników uzupełniających) oraz wszystkich innych szkół, które umożliwiają zdobycie świadectwa maturalnego. Uczestnikami również mogą zostać wyróżniający się wiedzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej.

Zgłoszenie

Aby wziąć udział w olimpiadzie uczeń powinien poinformować o chęci uczestnictwa swojego nauczyciela języka angielskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego obejmuje trzy etapy:

 • I stopień – etap szkolny,
 • II stopień – etap okręgowy (9 okręgów),
 • III stopień – etap centralny – finał.

Zawody I stopnia

W pierwszym etapie olimpiady uczniowie muszą rozwiązać pisemny test, który określi ich poziom znajomości języka angielskiego. Arkusz testu składa się z 60 pytań, połowa z nich dotyczy gramatyki a druga połowa słownictwa. Uczestnicy mają 60 minut na udzielenie wszystkich odpowiedzi. Należy zdobyć co najmniej 60%, aby móc wziąć udział w kolejnym etapie. Uczniowie mają absolutny zakaz korzystania ze słowników, a na czas trwania testu należy wyłączyć telefon komórkowy.

Zawody II stopnia

O wynikach pierwszego etapu powiadamia Komisja Okręgowa po około 4 tygodniach od dnia egzaminu. Na zawody II stopnia należy zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Ten etap składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny zawiera 130 pytań i trwa 250 minut. Pytania dotyczą gramatyki, słownictwa, czytania ze zrozumieniem, a także wiedzy o kulturze amerykańskiej i brytyjskiej. Podczas rozwiązywania testu nie można korzystać z żadnych pomocy. W części ustnej udział biorą wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 55% z testu pisemnego. W tej części uczestnicy zdają egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu historii, geografii i literatury krajów anglojęzycznych (USA i Wielka Brytania).

Zawody III stopnia

Do ostatniego etapu dostaje się co najmniej 55 najlepszych uczniów. Ten etap składa się z części pisemnej i ustnej. Zadania w egzaminie pisemnym dotyczą gramatyki, słownictwa, tłumaczenia oraz rozumienia ze słuchu. Egzamin trwa 150 minut. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy. Następnego dnia odbywa się egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o historii, literaturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego.

Nagrody

20 najlepszych uczestników otrzymuje tytuł i uprawienia laureata olimpiady, a pozostali uczniowie – tytuł finalisty.

 

 

K. Macha źródło: http://oja.wsjo.pl

 

Komentarze:

 1. Indeks w Kieszeni pisze: 2018/07/28 o 17:44

  Olimpiada Języka Angielskiego jest jedną z najpraktyczniejszych olimpiad przedmiotowych. Zainteresowanych przygotowaniami zapraszamy na naszą stronę internetową po więcej informacji :)

  (odpowiedz)
 2. Anonim pisze: 2021/03/08 o 21:39

  Uczniowie z obco brzmiącymi nazwiskami oraz imionami i nazwiskami nie powinny brać udziału. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do innych uczestników, którzy z niejako z automatu mają trudniej. Moim zdaniem konieczna jest weryfikacja regulaminu pod tym względem.

  (odpowiedz)

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook