Olimpiada Języka AngielskiegoOlimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Języka Angielskiego (zwalnia z matury z j.angielskiego)

Olimpiada jest organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. Celem zawodów jest zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy oraz przygotowanie ich do matury z języka angielskiego oraz na studia neofilologiczne.

W olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, różnego rodzaju techników, liceów i techników uzupełniających) oraz wszystkich innych szkół, które umożliwiają zdobycie świadectwa maturalnego. Uczestnikami również mogą zostać wyróżniający się wiedzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej.

Zgłoszenie

Aby wziąć udział w olimpiadzie uczeń powinien poinformować o chęci uczestnictwa swojego nauczyciela języka angielskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego obejmuje trzy etapy:

  • I stopień ? etap szkolny,
  • II stopień ? etap okręgowy (9 okręgów),
  • III stopień ? etap centralny ? finał.

Zawody I stopnia

W pierwszym etapie olimpiady uczniowie muszą rozwiązać pisemny test, który określi ich poziom znajomości języka angielskiego. Arkusz testu składa się z 60 pytań, połowa z nich dotyczy gramatyki a druga połowa słownictwa. Uczestnicy mają 60 minut na udzielenie wszystkich odpowiedzi. Należy zdobyć co najmniej 60%, aby móc wziąć udział w kolejnym etapie. Uczniowie mają absolutny zakaz korzystania ze słowników, a na czas trwania testu należy wyłączyć telefon komórkowy.

Zawody II stopnia

O wynikach pierwszego etapu powiadamia Komisja Okręgowa po około 4 tygodniach od dnia egzaminu. Na zawody II stopnia należy zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Ten etap składa się z dwóch części ? pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny zawiera 130 pytań i trwa 250 minut. Pytania dotyczą gramatyki, słownictwa, czytania ze zrozumieniem, a także wiedzy o kulturze amerykańskiej i brytyjskiej. Podczas rozwiązywania testu nie można korzystać z żadnych pomocy. W części ustnej udział biorą wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 55% z testu pisemnego. W tej części uczestnicy zdają egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu historii, geografii i literatury krajów anglojęzycznych (USA i Wielka Brytania).

Zawody III stopnia

Do ostatniego etapu dostaje się co najmniej 55 najlepszych uczniów. Ten etap składa się z części pisemnej i ustnej. Zadania w egzaminie pisemnym dotyczą gramatyki, słownictwa, tłumaczenia oraz rozumienia ze słuchu. Egzamin trwa 150 minut. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy. Następnego dnia odbywa się egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o historii, literaturze i geografii krajów angielskiego obszaru językowego.

Nagrody

20 najlepszych uczestników otrzymuje tytuł i uprawienia laureata olimpiady, a pozostali uczniowie ? tytuł finalisty.

 

 

K. Macha źródło: http://oja.wsjo.pl

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook