Matura 2007 - geografia podstawowa - odpowiedzi (Fot.freedigitalphotos.net)

Geografia 2007 – odpowiedzi do arkuszy – poziom podstawowy

Poziom podstawowy matury z geografii zawierał 30 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin (przedmiot obowiązkowy). Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Arkusz maturalny z geografii na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny.

W zadaniach, w których uczeń musiał wykorzystać mapkę szczegółową, dołączona do arkusza, (1-10), jedno okazało się bardzo trudne (zad. 4). Wymagało od ucznia ocenienia prawdziwości podanych faktów. Najłatwiejsze według maturzystów (z pierwszych 10. zadań) było zadanie 9, które polegało na wymieniu 3. negatywnych skutków wynikających z sezonowości ruchu turystycznego w regionie nadmorskim.

Zadanie 12, również okazało się bardzo trudne. Posiadało dwa podpunkty. W pierwszym, należało wymienić na podstawie rysunku i własnej wiedzy wspólne elementy budowy wulkanu tarczowego oraz stożkowego. Druga część zadania, to wyjaśnianie odmiennego kształtu wulkanu tarczowego i stożkowego. Bez podstawowej wiedzy, zdający nie potrafił wykorzystać dołączonego obrazka, dlatego nie był w stanie rozwiązać zadania.

Maturzyści nie poradzili sobie również z zadaniem 17. Należało podać dwie przyczyny występowania obszarów bezodpływowych na kuli ziemskiej. Okazało się, że liczna grupa zdających nie wiedziała co to są ?obszary bezodpływowe?, jak również nie potrafili korzystać z dołączonego rysunku.

Zadanie 21., okazało się najłatwiejsze. Na podstawie tekstu źródłowego z gazety ?Wprost? z 2000 roku, uczeń musiał zaproponować cztery działania, które pozwoliły ograniczyć liczbę opakowań wyrzucanych na wysypiskach. Zadania na podstawie tekstów źródłowych są na ogół proste dla maturzystów.

Maturzyści wypowiadali się jednoznacznie o maturze z geografii, egzamin według nich był umiarkowanie trudny. Według mnie matura była średnio trudna. Było dużo zadań, gdzie trzeba było korzystać ze źródeł, to mi bardzo pomogło.powiedziała Kasia.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook