matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – matematyka podstawowa – arkusze maturalne

Matura z matematyki na poziomie podstawowym odbyła się 14 maja 2008 roku. Składała się z 12 zadań, na które zostało przeznaczone 120 min.

Matematyka, jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzamin  mógł być zdawany również jako dodatkowy, ale tylko na poziomie rozszerzonym.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

Zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności z: wiadomości ucznia oraz rozumienia, korzystania z informacji, jak i tworzenia informacji. Maturzysta mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, kalkulatora, cyrkla oraz linijki.

Arkusz egzaminacyjny zawierał 12 zadań otwartych, które badały podstawowe wiadomości ucznia. Maturzysta musiał wykazać się znajomością definicji matematycznych oraz twierdzeń- zadanie 1., w którym uczeń miał  wykonać zadania do funkcji. Zdający musiał niekiedy interpretować problemy matematyczne oraz formułować opis matematyczny danej sytuacji- zadanie 4. Należało oblicz cenę jednego litra benzyny przed omawianymi podwyżkami, wykorzystując przy tym dane z zadania. Wiele zadań dotyczyło geometrii- zadanie  7., oraz. 11. W zadaniu 7. Podane było pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego i na tej podstawie należało obliczyć długość trapezu. Maturzysta miał podane długości podstaw oraz kąty, które tworzą ramiona z dłuższą podstawą. Zadanie 11. polegało na obliczeniu cos? korzystając z tablic funkcji trygonometrycznych należało obliczyć przybliżoną wartość ? z dokładnością do 1. Oprócz tego maturzysta musiał zaznacz na rysunku, znajdującym się pod zadaniem kąt nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy oraz miarę tego kąta oznaczyć symbolem ?.

Arkusz maturalny online:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook