matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – matematyka podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Poziom podstawowy matury z matematyki zawierał 12 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny. Jedynie dla liceów uzupełniających oraz dla techników  uzupełniających egzamin okazał się trudny.

Maturzyści musieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Obszar standardów obejmował:

  • rozumienie podstawowych pojęć, definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich stosowania podczas rozwiązywania problemów matematycznych,
  • umiejętność analizowania i interpretowania tekstów matematycznych,
  • sprawność rozwiązywania zadań, oraz przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł, takich jak tabele, schematy, wykresy oraz sprawdzenie umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,
  • argumentowania i prowadzenia rozumowania typu matematycznego,
  • podawania opisu matematycznego danej sytuacji, d
  • obierania algorytmów do wskazanej sytuacji problemowej i oceniania przydatności otrzymanych wyników.

Najmniej trudności sprawiło maturzystom przystępującym do egzaminu na poziomie podstawowym: obliczenia procentowe- czyli zadanie 8. W zadaniu dany był wielomian i należało odpowiedzieć na dwa pytania, czy punkt A leży na wykresie funkcji oraz należało zapisać wielomian ?W?  w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego. Zdający dobrze opanowali i z powodzeniem stosowali metody rozwiązywania prostych równań wielomianowych, nie mieli trudności z wykorzystaniem własności ciągów,

Duże problemy uczniowie mieli z: zapisaniem przedstawionych w zadaniu zależności w postaci wyrażenia algebraicznego, równania lub układu równań- zadanie: 6. Uczeń musiał obliczyć współrzędne wszystkich punktów C leżących na osi Ox. Trudne dla maturzystów okazało się zadanie z geometrii- 11. Polegało na obliczeniu cos?. Korzystając z tablic funkcji trygonometrycznych należało obliczyć przybliżoną wartość ? z dokładnością do 1. Oprócz tego maturzysta musiał zaznaczyć na rysunku, znajdującym się pod zadaniem kąt nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy oraz miarę tego kąta oznaczyć symbolem ?.

Egzamin według maturzystów był trudny. Matematyka nigdy nie była moją mocną stroną. Mam nadzieję, że 30% uzyskam.skwitowała Ania, którą poparł Jacek: Dla mnie strasznie trudne. Teraz żałuję, że zdecydowałem się pisać ten przedmiot.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Inez Brodowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook