matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 – chemia rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym składał się z 18 stron, na których zawarte zostało 35 zadań. Za ich rozwiązanie maturzyści mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów. Na rozwiązanie arkusza mieli natomiast 150 minut.

W pierwszym zadaniu należało wykazać się znajomością z budową atomu i układem okresowym pierwiastków. Zdający musieli również przewidzieć produkty sztuczne reakcji jądrowych oraz poprawnie zapisać te przemiany. Poprawnie rozwiązało je 63% zdających.

Najtrudniejsze okazały się zadania 8, które sprawdzało umiejętność obliczeń związanych ze stężeniem procentowym i stechiometrią reakcji oraz zadanie 19 wymagające zastosowania równania kinetycznego do obliczenia szybkości reakcji.

Arkusz zawierał również zadanie dotyczące równań kinetycznych, procesów elektrolizy, wiązań dla cząsteczki związku organicznego.

Uczniowie mieli za zadanie zapisać poprawnie obserwacje wynikające z załączonych doświadczeń. Przykładem takiego zadania jest zadanie 24.

Za zaprojektowanie doświadczenia, które pozwala na identyfikację różnych pochodnych węglowodorów można było otrzymać 2 punkty (zadanie 31).

Ostatnie zadanie polegało na opisaniu wpływu różnych czynników na proces koagulacji i denaturacji białek. Rozwiązało je aż 72% zdających.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Małgorzata Sierocińska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook