Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2005 – geografia podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z geografii na poziomie podstawowym składał się z 16 stron, na których umieszczonych było 38 pytań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było zdobyć 100 punktów.

Część pierwsza, czyli zadania od 1 do 14 dotyczyły mapy dołączonej do arkusza, która przedstawiała tereny Babiej Góry i Zawoi. Za poprawne rozwiązanie tych zadań można było zdobyć 32 punkty. Należało obliczać przekrój, odległość, określić cechy zagospodarowania terenu, oraz udowodnić atrakcyjność widokową tego miejsca.

Zadanie 15 dotyczyło cyrkulacji powietrza strefy międzyzwrotnikowej. Maturzyści mieli dorysowywać i dopisywać odpowiedzi do załączonego obrazka.

Obrazek dołączono również do zadania 24. Tym razem była to mapa Polski, wydzielająca województwa. Na jej podstawie należało określić bilans migracji w 1999r. oraz uzasadnić wybraną tendencję.

Arkusz nie obył by się bez analizy danych statystycznych, które zawarto w zadaniu 31. Tabela przedstawiała linie kolejowe w różnych krajach oraz ich gęstość w km/100km2. By poprawnie rozwiązać to zadanie maturzysta miał wskazać wynikające z tabeli prawidłowości.

Zadanie ostatnie (38) wymagało od zdających wiedzy na temat konfliktów na świecie.

Arkusz maturalny online:

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook