Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2010 ? biologia podstawowa ? arkusze maturalne

Matura z biologii w 2010 roku odbyła się w poniedziałek, 10 maja. Ci, którzy wybrali poziom podstawowy, otrzymali arkusz składający się z 14 stron, na których znalazło się 29 zadań wartych łącznie 50 punktów. Na wykonanie wszystkich poleceń zdający mieli 120 minut.

Rodzaje zadań były zróżnicowane, zarówno otwarte jak i zamknięte, choć te drugie najczęściej wymagały dopełnienia odpowiedzi w postaci, przykładowo, uzasadnienia swojego wyboru. Zadania sprawdzały większość wiadomości i umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla tego poziomu i dotyczyły przede wszystkim organizmu człowieka i jego prawidłowego funkcjonowania. Wiedza o organizmie człowieka była potrzebna do rozwiązania zdecydowanej większości, bo aż 25 zadań. Dotyczyły one m. in. organizmu na poziomie genetycznym, jak zadanie 22., w którym należało podać przykłady dwóch rodzajów RNA, które mogą powstać w przedstawionym na schemacie procesie, i określić funkcję każdego z nich w procesie biosyntezy białka lub zadanie 24., wymagające od maturzysty zapisanie pewnych genotypów. Pojawiły się również choroby, w tym otyłość, problem poruszany w szkołach bardzo często:

  • w zadaniu 18. należało z czterech zasad zdrowego stylu życia wybrać dwie i wyjaśnić ich znaczenie w przeciwdziałaniu otyłości;
  • w zadaniu 19. natomiast należało podać przykład choroby układu krążenia i układu ruchu będących skutkiem otyłości.

Zadanie 1. było bardzo ciekawe, bo dotyczyło aspektu ewolucji, jakim jest używanie narzędzi. Problem został zaznaczony w krótkiej notce przy zadaniu, a zdający na jej podstawie mieli podać dwie cechy budowy, które umożliwiły hominidom tworzenie coraz lepszych narzędzi.

Zadania, w których centrum nie był ludzki organizm, to 4 ostatnie polecenia w arkuszu:

  • zadanie 26. polegało na podaniu dwóch działań człowieka mających wpływ na przekształcanie krajobrazu;
  • w zadaniu 27. przedstawiono symulację pewnej obserwacji, która dotyczyła nagromadzenia pyłu w różnych środowiskach; w pobliżu zakładu przemysłowego, przy ulicy i w parku. Należało określić cel przeprowadzanej obserwacji oraz sformułować wniosek na podstawie wyników tej obserwacji;
  • w zadaniu 28. należało na podstawie podanego zdania: ?Zapylanie kwiatów jabłoni przez pszczoły jest przykładem pewnego rodzaju zależności międzygatunkowej? podać nazwę i opisać ową zależność;
  • w zadaniu 29. należało przyporządkować formy czynnej ochrony lasu i biernej ochrony lasu.

 

Arkusz maturalny online:

 

Marta Kozownicka
źródło: cke.edu.pl

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook