chemia

chemia
matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 ? chemia rozszerzona ? arkusze maturalne

15 maja 2012 roku odbył się egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Arkusz rozszerzony składał się z 38 pytań, na rozwiązanie których maturzyści mieli 150 minut. Do…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 ? chemia podstawowa ? wyniki matury

Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło 342 531 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości. Egzamin z chemii na poziomie podstawowym wybrało 7 721 maturzystów; jest to liczba…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 ? chemia podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z chemii na poziomie podstawowym składał się z 30 zadań, za które łącznie maturzysta mógł uzyskać 50 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosił 120 minut. Zadania otwarte oraz…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 ? chemia podstawowa ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z chemii w 2012 roku odbył się 15 maja. W tym dniu ci, którzy wybrali chemię zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, zmierzyli się z arkuszami egzaminacyjnymi;…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - chemia rozszerzona - wyniki matury

Do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 30 361 maturzystów. Średni wynik wyniósł 51,59%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: licea ogólnokształcące ? 52% licea profilowane - 26% technika ? 31% licea uzupełniające …
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - chemia rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym składał się z 18 stron, na których zawarte zostało 35 zadań. Za ich rozwiązanie maturzyści mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów. Na rozwiązanie arkusza…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - chemia rozszerzona - arkusze maturalne

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym składał się z 18 stron, na którym zawarte zostało 35 zadań. Za ich rozwiązanie maturzyści mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów. Na rozwiązanie arkusza…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - chemia podstawowa - wyniki matury

Do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym przystąpiło 7 048 osób. Średni wynik uzyskany przez zdających wyniósł 41,69%. Tegoroczny arkusz okazał się równie trudny dla ogółu zdających, co w roku ubiegłym. Najwyższy…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - chemia podstawowa - odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym składał się z 14 stron. Zawarte na nim zostało 34 zadań. Pozwalały one wykazać się znajomością i umiejętnością stosowania pojęć, terminów oraz praw…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - chemia podstawowa - arkusze maturalne

Egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym składał się z 14 stron. Zawarte na nim zostało 34 zadań. Pozwalały one wykazać się znajomością i umiejętnością stosowania pojęć, terminów oraz praw…
czytaj dalej »

facebook