matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 ? chemia podstawowa ? wyniki matury

Do egzaminu maturalnego w maju 2012 roku przystąpiło 342 531 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości. Egzamin z chemii na poziomie podstawowym wybrało 7 721 maturzystów; jest to liczba zdecydowanie mniejsza od liczby maturzystów, którzy zdecydowali się zdawać w tym samym roku chemię na poziomie rozszerzonym (31 589).

Maturzyści mogli zdobyć maksymalnie 50 punktów, rozwiązując cały arkusz. Średnim wynikiem uzyskanym przez maturzystów było 50,75%, czyli nieco ponad 25 punktów. Arkusz okazał się umiarkowanie trudny dla ogółu zdających. Najwyższy średni wynik uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących (54%), natomiast najniższy średni wynik uzyskali absolwenci liceów uzupełniających, dla których egzamin okazał się bardzo trudny (18%). Maturzyści z liceów profilowanych otrzymywali średnio 34% punktów, a techników ? 40%.

Analizując wyniki na tabeli staninowej, można zauważyć, że prawie 23% zdających otrzymało wynik poniżej progu zdawalności ? 30%. Największy procent maturzystów (20%) otrzymał od 43% do 56% maksymalnej liczby punktów, lecz aż 40% wszystkich zdających otrzymało wynik wyższy od średniego. Najlepsze 4% maturzystów stanowili ci, którzy otrzymali 87-100% punktów.

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook