matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 – chemia podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym składał się z 14 stron. Zawarte na nim zostało 34 zadań. Pozwalały one wykazać się znajomością i umiejętnością stosowania pojęć, terminów oraz praw chemicznych.

Pierwsze trzy zadania odnosiły się do załączonej w arkuszu informacji dotyczącej pierwiastków. Zdający mieli za zadanie wykazać się znajomością budowy atomu oraz układu okresowego pierwiastków. Należało opisać typowe właściwości chemiczne tlenków oraz opisać zachowania wskaźników kwasowo-zasadowych w roztworach.

Występowało wiele zadań, w których należało przeanalizować i zinterpretować dane przedstawione w załącznikach. Należały do nich zadanie 26, 28 oraz 14.

Maturzyści musieli się również wykazać matematycznymi umiejętnościami. Wymagało tego zadanie 24.

Równie ważna była znajomość węglowodorów i ich pochodnych, którą sprawdzało ostatnie ? 34 zadanie.

Arkusz sprawdzał umiejętność obcowania z tekstem o tematyce chemicznej. Wymagał wykazania się zdolnością rozwiązywania problemów chemicznych, projektowania eksperymentów oraz interpretowania informacji.

Arkusz maturalny online:

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook