2012

2012

Wybierz materiały, których szukasz:

Wyniki wyszukiwania:

Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Egzamin maturalny 2012: historia, poziom rozszerzony

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał trzy części. Pierwsza to zadania testowe, druga analiza materiałów źródłowych, a trzecia wymagała napisania wypracowania. Pytania zamknięte opierały się na wszystkich epokach. Maturzyści musieli skupić się…
czytaj dalej »

Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Egzamin maturalny 2012: historia, poziom podstawowy

W arkuszu pojawiły się 33 zadania. Wprawdzie, nie było wypracowania, ale pojawiło się mnóstwo materiałów źródłowych, na podstawie których uczniowie musieli poprawnie odpowiedzieć na pytania. Oprócz fragmentów, czy też map,…
czytaj dalej »

język angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: język angielski, poziom rozszerzony

Arkusz składał się z dwóch części. Łącznie zawarto w nich 30 zadań, w tym jedną dłuższą wypowiedź. Zadania sprawdzały zastosowanie czterech dziedzin: gramatyki, rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu pisanego oraz…
czytaj dalej »

język angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: język angielski, poziom podstawowy

Podstawowy arkusz składał się z 35 zadań zamkniętych oraz 2 otwartych. W pierwszej części młodzi ludzie zmierzyli się z słuchaniem. W arkuszu pojawiły się pytania dotyczące wywiadu z reżyserką, usłyszanych wiadomości…
czytaj dalej »

matematyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: matematyka, poziom rozszerzony

Rozszerzony poziom matury z matematyki sprawdzał umiejętność rozwiązywania problemów oraz użycie ścisłego języka w wyprowadzaniu wniosków i dowodów naukowych. Arkusz zawierał 11 zadań otwartych. Najwięcej zagadnień objęło dziedzinę równań …
czytaj dalej »

matematyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: matematyka, poziom podstawowy

Pierwsza część arkusza to zadania zamknięte, w których uczniowie musieli wykazać się precyzją obliczeń i umiejętnością szybkiego, logicznego myślenia. Pytania w większości opierały się na zagadnieniach funkcji kwadratowej, równań …
czytaj dalej »

język polski (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: Język polski, poziom rozszerzony

Arkusz na poziomie rozszerzony zawierał dwa tematy wypracowań do wyboru. Uczniowie musieli wybrać jeden z nich i stworzyć tekst, na podstawie którego oceniano rozszerzony poziom ich umiejętności. Pierwszy temat wymagał analizy…
czytaj dalej »

język polski (Fot. freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: język polski, poziom podstawowy

Pierwsza część polegała na dokładnym zrozumieniu tekstu czytanego. Maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące artykułu o Wikipedii. W drugiej części na zdających czekało wypracowanie. W arkuszu pojawiły się fragmenty III części…
czytaj dalej »

Egzamin poprawkowy 2012 (Fot.freedigitalphotos.net)

Terminy egzaminu poprawkowego z matury 2012.

    Tym którym nie powiodło się na maturze w maju, podajemy informacje dotyczące egzaminu poprawkowego. Artykuł powinien zaciekawić osoby, które nie zaliczyły jednego przedmiotu w części ustnej, lub części pisemnej.   Terminy egzaminów…
czytaj dalej »

matura z geografii

Wymagania maturalne z geografii - poziom rozszerzony

Egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i tak samo jak na poziomie podstawowym polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie szczegółowej mapy oraz innych materiałów źródłowych. Zadania…
czytaj dalej »

facebook