Wojskowa Akademia Techniczna w WarszawieCollegium Polonicum w Słubicach (UAM)Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
facebook