matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2011 ? informatyka podstawowa ? wyniki matury

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie podstawowym w 2011 roku odbył się 17 maja; przystąpiło do niego 1743 uczniów. Jest to około 10% więcej niż w roku ubiegłym, największą liczbę przystępujących do egzaminu stanowili absolwenci techników.

Średni wynik wynosił 45% – jest to o około 9 punktów procentowych wyższy wynik od tego w roku poprzednim, analizując jednak rozkład staninowy dostrzegamy, że ponad 23% (ponad 400) zdających otrzymało poniżej 25% punktów, a tylko 4% (czyli około 70 uczniów) uzyskało powyżej 83% punktów.

Rozkład staninowy wyraźnie pokazał, że najniższe osiągnięte przez maturzystów wyniki wahały się od 0% do 10% zdobytych punktów, 4% maturzystów uzyskało taki wynik. Sam egzamin zdało ponad 60% absolwentów, lecz tylko 23% z nich osiągnęło wynik powyżej 60% punktów.

Minimalny osiągnięty wynik to 4%, a maksymalny ? 100%.

Egzamin na poziomie podstawowym okazał się trudny dla zdających. Najwyższy średni wynik ? 50% uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących oraz absolwenci techników ? 37%, natomiast maturzyści z liceów i techników uzupełniających egzamin okazał się bardzo trudny ? średni osiągany przez nich wynik wynosił 19-22% punktów.

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook