matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – informatyka rozszerzona – wyniki matury

1634 maturzystów 15 maja 2012 roku przystąpiło do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Jest to o około 23% więcej maturzystów niż w roku ubiegłym. Poziom podstawowy wybrało natomiast 2165 osób. Informatyka była w 2012 roku brana pod uwagę tylko jako przedmiot dodatkowy ? jeśli uczniowi nie udało się osiągnąć wymaganych do zaliczenia 30%, nie miało to żadnych konsekwencji na świadectwie maturalnym.

Średni wynik 56%; najniższym zdobytym było 0%, natomiast najwyższym ? maksymalna liczba punktów.

Według rozkładu staninowego największa liczba zdających (20%) zdobyła wyniki w przedziale 47-60%. Poniżej 25% punktów zdobyło tylko około 180 maturzystów, a najlepsze 4% zdających (około 65 osób) osiągnęło od 99% punktów do maksymalnej ich liczby. Należy podkreślić, że w porównaniu do lat poprzednich, nastąpił dalszy wzrost liczby wyników wysokich. Większość zdających uzyskała powyżej 50% punktów.

Największą liczbę przystępujących do egzaminu na tym poziomie stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących (prawie 70% ogółu zdających). Średni wynik egzaminu na tym poziomie wyniósł 56%, egzamin był jednak trudniejszy dla absolwentów techników ? uzyskiwali oni średnio 48%, czyli o 12 punktów procentowych mniej.

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook