Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – język francuski rozszerzony – wyniki matury

W 2013 roku do matury przystąpiły 326 602 osoby, a język francuski był wyborem 2 388 zdających. 869 z nich zdawało egzamin na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym zdało 97% uczniów.

Maturzyści uzyskiwali średnio 72%. Minimalną zdobytą liczbą punktów było 10%, a najlepszym wynikiem – maksymalna liczba punktów.

Najlepsze wyniki uzyskiwali absolwenci liceów ogólnokształcących. Właśnie tam średnim wynikiem były 72%. Nieco słabiej wypadli maturzyści z techników, tam średni wynik wynosił 62%. W pozostałych typach szkół było mniej niż 10 chętnych zdających ten przedmiot, w związku z czym nie były one brane pod uwagę w rankingu szkół.

Według rozkładu staninowego średnia punktów wynosiła 69-77% i 1/5 maturzystów uzyskała taki wynik. Najsłabsze wyniki, jakie zostały osiągnięte przez 4% zdających, wahały się od 0 do 40% punktów. Analizując tabelę można dojść do wniosku, że ponad 96% maturzystów zdało egzamin, co zgadza się z informacją podaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o dużym sukcesie zdających.

Maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać język francuski również ustnie, średnio uzyskiwali 74% punktów.

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook