matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – chemia rozszerzona – arkusze maturalne

Tegoroczny egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym zawierał 39, za które maturzyści łącznie mogli uzyskać 60 punktów. Do zdobycia było od 1 do 3 punktów, a na rozwiązanie całości przeznaczono 150 minut. Jako przedmiot dodatkowy, chemie na poziomie rozszerzonym wybrało 21 578 osób.

 

Można było wyróżnić kilka typów zadań:

 • Prawda-fałsz
 • Wybór poprawnych odpowiedzi
 • Rozwiązywanie zadań na podstawie schematu, tabeli, opisu, wzoru
 • Uzupełnianie zdań
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych

Zadaniem maturzystów było rozwiązanie zadań dotyczących m.in.:

 • znajomości układu okresowego pierwiastków oraz ich właściwości,
 • tworzenia równań reakcji w formie jonowej skróconej, cząsteczkowej, równań kinetycznych,
 • rysowania wzorów elektronowych cząsteczek,
 • określenia typów wiązań,
 • znajomości teorii kwasów i zasad,
 • tworzenia wzorów półstrukturalnych (grupowych),
 • obliczenia standardowej molowej entalpii reakcji uwodornienia etanu, na podstawie równania,
 • obliczenia procentu masy roztworu nasyconego,
 • obliczania potencjału półogniwa wodorowego,
 • obliczanie czasu trwania elektrolizy,
 • obliczenia masy atomowej,
 • obliczenia stężenia molowego związków chemicznych.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook