matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – fizyka podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Fizyki i Astronomii na poziomie podstawowym wybrało 12 030 maturzystów. Do zdobycia absolwenci mieli 50 punktów. Egzamin składał się z dwóch części.

 

Część I zawierała zadania zamknięte, każde z nich za 1 punkt. Pierwsze 3 zadania polegały na wykorzystaniu wiedzy z zakresu klasycznej mechaniki, którą jest głównie kinematyką i dynamiką, czyli wzajemne oddziaływanie ciał pod wpływem oddziaływania sił zewnętrznych.

Kolejne pytania dotyczyły różnych podstawowych działów fizyki: akustyka, elektrostatyka, czy optyka. Pojawiły się również elementy fizyki współczesnej i fizyki jądrowej o badaniu budowy jadra atomowego.

Część II składała się z 10 zadań otwartych, podzielonych na kategorie: Winda, Spadanie, Elektroskop, Planety, Ruch drgający, Chłodzenie silnika, Pompka rowerowa, Metody badawcze, Przejście światła, Soczewka, Bombardowanie. Za pojedyncze zadania uzyskać można było od 1 do 5 punktów.

Zadania wymagały od ucznia znajomości:

  • kinematyki, rysowania wykresów, jest to podstawą do zrozumienia działania, obliczenia sił reakcji, czyli udowodnienia zrozumienia zagadnień kinematycznych;
  • mechaniki dynamicznej, zagadnienia o energii potencjalnej i kinetycznej są najważniejsze w każdym dziale fizyki, wyjaśniają, dlaczego wszystko się porusza i oddziałowuje na siebie;
  • elektrotechniki, ładunków elektrycznych;
  • astronomii; oddziaływania grawitacyjne; prawa Kepplera, czyli podstawa astronomii; wzory na siłę grawitacji, masę, przyciąganie;
  • ruchu drgającego, czyli zadanie o ruchu harmonicznym ukazującym podstawowy ruch okresowy ciała – ruch sinusoidalny;
  • termodynamiki, czyli ciepło oddane i ciepło pobrane, obliczenia masy cieczy znając ciepło właściwie, należy znać wzory i zasady termodynamiki;
  • termodynamiki i ciśnienia;
  • magnetyzmu, zadanie na kreatywność, gdyż w tym zadaniu należy wybrać przyrządy do wykonania doświadczenia o obserwowaniu widma; emisyjnego gazu – promieniowanie elektromagnetyczne;
  • optyki;

 

Arkusz maturalny online:

 

M.Niewiarowska
Źródło: cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook