matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2014 – WOS podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Wiedzy o Społeczeństwie na poziomie podstawowym zdawało 24 718 osób. Składał się on z 33 zadań. Do zdobycia maturzyści mieli łącznie 100 punktów. Na rozwiązanie arkusza przeznaczono 120 minut.

 

Egzamin zawierał zadania polegające na uzupełnieniu tabeli. Należało się także wykazać umiejętnością korzystania z wykresów, tekstów źródłowych, fotografii oraz map.

W zadaniach trzeba było m.in.:

  • wykazać się znajomością postaw altruizmu, internalizacji, ksenofobii, nonkonformizmu;
  • określić różnice między narodem a społeczeństwem na podstawie tekstu źródłowego;
  • porównać zdanie respondentów na temat postulowanego wpływu społeczeństwa na rządzenie krajem z poczuciem rzeczywistej sytuacji w ich państwie;
  • rozpoznać polskich polityków i osoby nagrodzone Pokojową Nagrodą Nobla za działalność na rzecz rozwoju praw człowieka na podstawie zdjęcia i opisu;
  • wybrać odpowiednią kolejność działań podejmowanych w pierwszym kroku podczas procedury powołania Rady Ministrów RP;
  • nazwać województwa oznaczone na mapie i dopasować ich opis;
  • przyporządkować nazwy aktów prawnych do organów władzy, które je stanowią;
  • dopasować nazwę organu ONZ do opisu jego kompetencji.

Ostatnie 33 zadanie, za 15 punktów polegało na scharakteryzowaniu problemu uchodźstwa w aspekcie politycznym, społeczno-kulturowym i ekonomicznym. Należało zaproponować działania instytucji krajowych i unijnych mogących przyczynić się do integracji uchodźców ze społeczeństwami europejskimi. Maturzyści mogli się odwołać do materiałów źródłowych zawartych w poprzednich zadaniach.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook