Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Na co warto kłaść nacisk ucząc się do matury z WOS-u

Na maturze z wiedzy o społeczeństwie nie wystarczy znać materiał opracowany przy pomocy  książek. Zdający muszą również orientować się we współczesnym świecie, zarówno  w polityce, jak i w społecznej organizacji państwa. Dlatego przy zdawaniu matury, niezależnie od poziomu, trzeba pamiętać o regularnym oglądaniu wiadomości oraz przeglądania prasy. Jeśli chodzi o standard wymagań, to znajdują się w nim cztery niezbędne do przeanalizowania działy: polityka, prawo, społeczeństwo oraz problemy współczesności.

Na poziomie podstawowym pytania są konkretne i szczegółowe. Prawie w każdym arkuszu pojawiają się zagadnienia związane z Konstytucją Rzeczypospolitej, dlatego warto poświęcić temu dokumentowi trochę uwagi. Wiedza o społeczeństwie wymaga znajomości wielu terminów i nazw, przez to musicie po prostu przebrnąć. Ponadto warto skupić się na ustrojach, funkcjach Unii Europejskiej, organizacjach oraz genezie państwa.

Poziom rozszerzony wymaga znajomości zagadnień z poziomu podstawowego oraz szczegółowych i wybranych zagadnień, opisanych prze standard Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W większości jest to poszerzenie do maksimum wiedzy z poziomu podstawowego. Podczas nauki warto podzielić sobie materiał i uczyć się konkretnego działu. Pozwoli Wam to uniknąć chaosu. Pamiętajcie, że na obu poziomach spotkacie się z częścią pisemną, w której będziecie musieli wyjaśnić problem, bądź opisać podany temat.

Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook