Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2014 – wiedza o tańcu podstawowa – wyniki matury

Do egzaminu maturalnego z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym przystąpiło zaledwie 48 osób ? 44 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 4 osoby z techników. Wśród zdających przeważała liczba kobiet ? 37.

 

Arkusz egzaminacyjny z poziomu podstawowego okazał się trudny. Średni wynik jaki uzyskiwali zdający wyniósł 39%. Najmniej uzyskano 12%, a najwięcej 70%. Odchylenie standardowe wyniosło 14%.

Najtrudniejszymi zadaniami okazały się zadania: 3 (w którym udzielono tylko 15% prawidłowych odpowiedzi), 5 i 6 ? poziom wykonania obu zadań wyniósł po 19%, 8 ? które zostało rozwiązane przez 18% maturzystów oraz zadanie 13 ? prawidłowo rozwiązane przez 13% zdających. Jednak najtrudniejszym zadaniem z arkusza było zadanie numer 7 ? nikt nie potrafił podać w nim prawidłowej odpowiedzi.

 

Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook