matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2010 – fizyka podstawowa – arkusze maturalne

Maturzyści, którzy w 2010 roku przystąpili do egzaminu z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym mieli do rozwiązania 21 zadań, w tym 9 zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz 12 otwartych.

 

Zadania zamknięte sprawdzały znajomość podstawowych nazw i jednostek fizycznych, umiejętność rozwiązania podstawowych problemów, znajomość zasad dynamiki oraz prędkości kosmicznych.

Zadania otwarte wymagały tworzenia wykresów, sprawdzały wiedzę o spadku swobodnym, umiejętność prawidłowego policzenia sił działających na ciało. Pytania dotyczyły również procesów termodynamicznych, właściwości pól elektrostatycznych i podstawowych zasad optyki. Ostatnie zadania odnosiły się do przemian jądrowych, zachowania jonów w polu magnetycznych lub elektrycznym oraz eksperymentów z zakresu hydrostatyki.

Do ciekawych zadań bez wątpienia należało 18. Jego wykonanie wymagało pracy z wykresem zależności kwadratu maksymalnej wartości prędkości wybitych z katody fotoelektronów od energii fotonów padających na fotokatodę. Sprawdzało ono również umiejętność wyprowadzania wzorów, w tym wypadku na wartości niezbędne do opisania wykresu.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


Barbara Granops, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook