matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2010 – fizyka podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin z fizyki na poziomie podstawowym w roku 2010 składał się z 21 zadań, w tym 9 zamkniętych i 12 otwartych.

 

Z pierwszej grupy najtrudniejszymi dla zdających okazały się zadania: 2., dotyczące czasu spadania trzech kulek w opisanej sytuacji, 5. wymagające znajomości nośników ładunków oraz 8., opisanie wpływu pola magnetycznego na ruch elektronów. Najmniej problemów sprawiły zadania: 6., sprawdzające znajomość jednostek układu SI, 9., analiza zjawiska załamania światła i 1., znajomość definicji pojęcia toru.

 

Wśród zadań otwartych najwięcej trudności sprawiło ostatnie zadanie wymagające znajomości nazwy i treści prawa odwołującego się do zjawiska wyrównania poziomów wody w naczyniach. Również zadania 10. i druga część 16. nie poszły maturzystom najlepiej. Dotyczyły, kolejno, temperatur poszczególnych typów gwiazd oraz widma światła emitowanego przez błękitny laser przechodzący przez siatkę dyfrakcyjną. Najprostszymi zaś były: pierwsza część zadania 20., określenie roli pól magnetycznych i elektrycznych w akceleratorze, 21., dotyczące wpływu ruchu obrotowego Ziemi na ciężar ciała oraz pierwszy podpunkt z zadania 18., określenia materiału, z którego wykonanie fotokatodę na podstawie wykresu.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Barbara Granops, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook