matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – chemia podstawowa – wyniki matury

Do egzaminu z chemii na poziomie podstawowym w roku 2014 przystąpiło 8 465 maturzystów.

 

Spośród nich 6 895 stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących zaś 1 448 techników. Tylko 110 ukończyło licea profilowane.

Egzamin składał się z 30 zadań za rozwiązanie których można było osiągnął maksymalny wynik 50 punktów. Najwyższe wyniki w przedziale 87% – 100% osiągnęło 4% zdających, wśród nich znaleźli się i ci, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania. Wyniki większości maturzystów znalazły się w przedziale 35% – 50%, zaś średnia wyniosła 46%, wyraźnie więcej niż w poprzednim roku (40%). Ponad 50 spośród przystępujących do egzaminu nie udało się zdobyć choćby jednego punktu.

Choć maturzyści wydają się lepiej przygotowani do egzaminu niż w roku ubiegłym większość wyników wciąż plasuje się poniżej połowy. Pomimo powtarzających się zadań maturalnych wiele z nich nadal nie jest w pełni rozumiana przez absolwentów szkół średnich.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Barbara Granops, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook