matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 – fizyka podstawowa – arkusze maturalne

Arkusz egzaminacyjny z fizyki podstawowej w 2009r. składał się z 20 zadań, po 10 otwartych i zamkniętych. Sprawdzały one przede wszystkim umiejętności posługiwania się wielkościami i pojęciami fizycznymi, znajomość działania urządzeń technicznych oraz przebiegu zjawisk i praw nimi rządzących. Maturzyści musieli również wykorzystywać informacje z dołączonych danych oraz wykonywać i przekształcać obliczenia.

 

Pierwsza część arkusza składała się z zadań wielokrotnego wyboru. Należało wykonać krótkie obliczenia, jak w poleceniu 1, 3 czy 9; wykazać się znajomością praw fizycznych w zadaniu 2, 5, 6 i 7. W poleceniu 4 trzeba było dopasować wykres do przemiany gazowej, natomiast w 8 ? wskazać prawdziwą informację.

Druga część składała się z zadań otwartych, w większości podzielonych dodatkowo na kilka poleceń. Każde zadanie było zatytułowane zgodnie z tematyką, jaką porusza. Zadanie 11 dotyczyło człowieka stojącego w windzie. Podane były dane i dodatkowo wykres zależności prędkości windy od czasu. Należało obliczyć dwie różne wartości oraz narysować i nazwać siły oddziałujące na człowieka znajdującego się w windzie podczas jej ruszania. W zadaniu 12 należało wykonać kilka podpunktów związanych z protonem znajdującym się w polu magnetycznym. Polecenie 13 wymagało obliczeń związanych z ruchem wózka połączonego ze ścianą za pomocą sprężyny. Kolejne zadanie dotyczyło przemian gazowych. W poleceniu 15 należało obliczyć długość fali światła emitowanego przez laser, a w 16 –  uzupełnić trzy wykresy przedstawiające zjawisko załamania promieni świetlnych. Kolejne zadanie dotyczyło izotopu złota, zaś 18 ? atomu wodoru i jego właściwości. W poleceniu 19, w którym opisane było doświadczenie, należało wypisać pełne nazwy wielkości fizycznych, jakie trzeba było w badaniu zmierzyć. Zadanie ostatnie wymagało wykonania obliczeń dotyczących gwiazd i ich właściwości.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

 

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook