Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2009 ? wiedza o tańcu podstawowa ? wyniki matury

Arkusz maturalny z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym w 2009 roku składał się z 18 pytań, które umieszczono na 14 stronach. Za poprawne rozwiązanie egzaminu zdający mogli otrzymać maksymalnie 100 punktów. Czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi nie mógł przekroczyć 120 minut.

 

Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpiło 33 zdających i wszyscy go zdali. Najniższy uzyskany wynik to 30%, najwyższy zaś 76%. Średnia wyniosła 52,24%, mediana ? 54%, a odchylenie standardowe 12,44%.

Większość zadań umieszczonych w arkuszu dla poziomu podstawowego było zadaniami trudnymi bądź umiarkowanie trudnymi. Najwięcej kłopotów absolwenci szkół średnich mieli z zadaniem czwartym, którego poziom wykonania wyniósł zaledwie 3%. Problematyczne okazało się również polecenie pierwsze (poziom wykonania 25%), trzecie (poziom wykonania 36%), szóste, trzynaste (poziom wykonania po 41%), siedemnaste (42%) oraz jedenaste i osiemnaste (poziom wykonania po 44%). Poziom wykonania pozostałych zadań wyniósł ponad 50%.

Karolina Macha

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook