Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2009 ? wiedza o tańcu rozszerzona ? wyniki matury

Arkusz maturalny z wiedzy o tańcu na poziomie rozszerzonym w 2009 roku składał się z 10 zadań, za które można było zdobyć łącznie 50 punktów. Na rozwiązywanie egzaminu można było przeznaczyć maksymalnie 180 minut.

 

Do egzaminu przystąpiło 47 absolwentów szkół średnich, w tym 12 zdających wybrało wiedzę o tańcu jako przedmiot obowiązkowy i wszyscy go zdali. Średni wynik wyniósł 36,56%. Najlepszy uzyskany wynik to 96%, najgorszy zaś 1%. Mediana wyniosła 32%, a odchylenie standardowe 24,72%.

Większość zadań w arkuszu to zadania umiarkowanie trudne i trudne. Dwa zadanie były bardzo trudne. Najwięcej problemów maturzyści mieli z poleceniem 8., które dotyczyło działalności wybitnych polskich tancerzy baletu. Poziom wykonania tego zadania wyniósł zaledwie 11%. Zdający mieli także kłopoty z rozpoznanie składników i cech ruchu, kompozycji przestrzennej oraz struktury wyrazowej kompozycji w zadaniu pierwszym. Nieco lepiej poradzono sobie z zadaniem 9., 2., 6. i 4. ? poziom wykonania każdego z nich nie przekroczył 30%. Pozostałe polecenia wykonano na ponad 49%.

 

Karolina Macha

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook