matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – fizyka rozszerzona – wyniki matury

Do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym w 2008r. przystąpiło 20 201 maturzystów. Jest to jeden z rzadziej wybieranych przedmiotów.

Maksymalnie można było zdobyć 60 punktówPróg zdawalności to 30%, czyli 18/60 punktów. Niemal wszyscy, bo 98% podchodzących do tego przedmiotu osiągnęło wymagane minimum.  Poprzednią maturę zdało nieco mniej, bo 94% maturzystów. Średni wynik to 54% (czyli około 32 punkty) i jest on taki sam, jak w 2007r.

20% abiturientów, czyli około 4040 osób znalazło się w średnim przedziale wyników 48-58%, czyli 29-35 punktów. Wysoką i bardzo wysoką liczbę punktów(ponad 43/60) zdobyło 23% uczniów (około 4646 osób).

 

Źródło: CKE

A.Szczykutowicz

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook