matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Struktura arkusza maturalnego z WOS-u

 

 

Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy egzaminu z wiedzy o społeczeństwie ? podstawowy oraz rozszerzony. Arkusze różnią się od siebie pod względem struktury.

 

Jak wygląda arkusz maturalny z WOSu?

W przypadku obu poziomów pierwsza strona prezentuje się podobnie. Zdający dostają informacje ogólne o egzaminie oraz miejsce na naklejkę, PESEL i kod. Ważne jest, aby strony zapisane były czarnym atramentem. Zabronione jest również użycie korektora.

Poziom podstawowy matury z WOSu najczęściej opiera się na materiale z zakresu społeczeństwa, prawa oraz polityki. W arkuszu znajdują się pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Przeważa jednak liczba tych wymagających szerszej odpowiedzi. Zdarza się również, że pytań typu ?abcd? nie ma wcale. Na tym poziomie znajdziecie ponad 30 poleceń. Konkretna ilość zmienia się co roku. Najwyżej punktowane jest ostatnie zadanie. Zdający muszą wykazać się w nim umiejętnością stworzenia dłuższego tekstu na podany temat. Czas na rozwiązanie całego arkusza to 120 minut.

Poziom rozszerzony matury z WOSu wymaga od uczniów większego zaangażowania i znajomości poszerzonych zagadnień. W arkuszu znajdziecie około 20 pytań. Dzielą się one na trzy części. W pierwszej znajdują się pytania testowe (zamknięte i otwarte). Druga część to analiza źródeł, natomiast ostatnia polega na stworzeniu tekstu własnego. Na rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści otrzymują 180 minut.

 

Zasady oceniania matury z WOSu

Punktacja przedmiotów dodatkowych, w tym wiedzy o społeczeństwie, jest taka sama. Maksymalna ilość punktów do zdobycia na poziomie dodatkowym to 100, natomiast na rozszerzonym 50. Aby zaliczyć egzamin maturalny, trzeba uzyskać powyżej 30 proc. punktów.

Na rozwiązanie wszystkich poleceń macie dosyć dużo czasu, na obu poziomach. Nie musicie się spieszyć, rozplanujcie dobrze swoje działania. Najlepiej zacząć od prostych zadań, aby potem móc całą swoją uwagę poświęcić tym trudniejszym. To, co napiszecie na początku, z jakich źródeł będziecie korzystać, może Wam się przydać przy tworzeniu własnego tekstu. Strach to najgorszy doradca, postarajcie się spokojnie przemyśleć polecenia i spróbować odpowiedzieć na wszystkie.

Katarzyna Kujawa

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook