matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 3 – pytania kontrolne – odpowiedzi

1. Styl potoczny to styl codziennych wypowiedzi. Charakteryzuje go słownictwo o zabarwieniu potocznym, emocjonalnym, wartościującym. Składnia takich wypowiedzi nie jest skomplikowana ? dominują tu zdania pojedyncze. W odmianie mówionej zauważymy liczne powtórzenia, skróty myślowe. To styl obrazowy, nastawiony na ekonomię wypowiedzi, niekiedy dosadny.

2. Przemówienie to rodzaj wypowiedzi oficjalnej reprezentującej styl retoryczny. Będzie zawierało zwroty do adresata bądź adresatów. W przemówieniu możemy spotkać się z pytaniami czy zdaniami wykrzyknikowym – urozmaicają one wypowiedź. W budowie składniowej dominują zdania pojedyncze, nie muszą być bardzo rozbudowane. Chodzi o to, by nie był to zbyt zawiły komunikat, a odbiorcy nie mieli kłopotu z jego zrozumieniem. Przemówienie to rodzaj tekstu perswazyjnego ? ma przekonać, nakłonić do czegoś. W tym celu operuje przykładami, anegdotami, cytatami.

3. Recenzja ? omówienie książki, spektaklu teatralnego, wystawy, koncertu. Recenzje publikuje się w mediach. Informuje ona o wydarzeniu (autor, reżyser, miejsce wydarzenia, aktorzy, muzyka, temat), ale często odnosi się do niego krytycznie, zawiera ocenę. Autor recenzji najczęściej ocenia subiektywnie, przedstawia swoje sądy i opinie.

Lekcja 3

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook