matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 4 – Jak napisać rozprawkę?

Jak zwykle, na początek, krótka powtórka ! :) Otrzymałeś już wskazówki, jak napisać test. Wiesz już również, jakie lektury powinieneś sobie przypomnieć i utrwalić przed maturą.

Pytania kontrolne:

W nawiązaniu do poprzedniej lekcji odpowiedz na dwa pytania kontrolne:
1. Jakie znasz trzy rodzaje literackie? Co je wyróżnia?
2. Do każdego rodzaju literackiego dobierz przykłady lektur. Zaproponuj inne niż w poprzedniej lekcji.

 

WSTĘP DO LEKCJI

W tej części kursu zajmiemy się rozprawką. Podpowiem Ci, w jaki sposób pisze się tego rodzaju tekst.. Tym razem masz szansę na zdobycie 50 punktów.

Oczywiście, najważniejsze jest zrozumienie polecenia zawartego w temacie.

W arkuszu znajdziesz dwie propozycje tematów. Każdy do innego typu tekstu. Będziesz wybierał między:

 • rozprawką do tekstu prozatorskiego lub dramatu,
 • rozprawką do tekstu poetyckiego.

Zacznijmy od tego, by określić, czym jest w ogóle rozprawka. To tekst, w którym będziesz musiał zająć stanowisko, wobec postawionego w temacie problemu.

Pamiętaj! Bardzo dokładnie przeczytaj temat oraz umieszczony pod nim tekst.

Pisząc rozprawkę powinieneś pokazać, że:

 • rozumiesz problem,
 • logicznie myślisz,
 • umiesz znaleźć dobre przykłady w literaturze.

Polecenie na maturze będzie składało się z trzech zdań.

Zadanie 1

W pierwszym zdaniu postawiony zostanie PROBLEM.

Będzie mieć formę pytania, np.

 • Czym może być dla człowieka podróżowanie?
 • Czy w miłości lepiej słuchać głosu rozsądku, czy też oddać się namiętności?
 • Czy zgadzasz się że można się ustrzec błędów młodości?
 • Czy można zgodzić się z opinią, że przyroda wpływała na wyobraźnię romantyków?
 • Samotność ? szansa czy ograniczenie?

Planując wypowiedź, pomyśl, jakie masz zdanie na dany temat. To będzie TEZA.

Zadanie 2

Drugie zdanie tematu to polecenie: ANALIZA FRAGMENTU

Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu ?

 • Powinieneś podać przykład z tekstu zamieszczonego w arkuszu.
 • Wnikliwie go przeczytaj.
 • Podkreśl to, co odnosi się do problemu.
 • Szukaj przykładów, które poruszają dany temat. To będą ARGUMENTY.
 • Uzasadniając tezę, dokonujesz interpretacji tekstu.

 

Polecenia ciąg dalszy? FRAGMENT/CAŁOŚĆ LEKTURY/TEKST KULTURY
Odwołanie się tylko do zamieszczonego fragmentu nie będzie wystarczające.

 • OPCJA A: odwołaj się do podanego fragmentu oraz do całego utworu, a także do innego tekstu kultury
 • OPCJA B: odwołaj się do podanego fragmentu oraz innych tekstów kultury (liczba mnoga)

OPCJA A: Jest możliwa, jeżeli zamieszczony w arkuszu fragment będzie pochodził z lektury oznaczonej gwiazdką. Już wiesz, które to lektury ? pamiętaj, by je powtórzyć przed maturą, bo wtedy będzie Ci łatwiej…

OPCJA B: To każda inna lektura.

Wyjaśniam także, co to znaczy ?inny teksty kultury?. To pozostałe lektury szkolne, ale nie tylko ? możesz wspierać się książkami spoza kanonu. Mogą to być także obrazy i filmy, które podejmują podobny temat.

Zadanie 3

Ostatni element tematu – długość rozprawki

 • Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
 • Tu określona jest objętość pracy. W razie problemów ? licz wyrazy? :)

PODSUMOWUJĄC: MUSISZ MIEĆ ABSOLUTNĄ PEWNOŚĆ, ŻE ROZUMIESZ POLECENIE. TERAZ NA PEWNO TO POTRAFISZ!

Zadbaj jeszcze o logiczną kompozycję. Rozprawka ma:

 • wstęp,
 • rozwinięcie,
 • zakończenie.

Nie jest to już takie trudne, wymieniając przykłady uzasadniające tezę, stosuj akapity. Proponuję Ci następujące schematy:

Opcja A. (lektura z gwiazdką)

1. WSTĘP: Rozważania na temat problemu. Postawienie tezy.
2. ROZWINIĘCIE: Przykład z fragmentu.

 • Przykład na podstawie całości lektury.
 • Przykład z innego tekstu kultury.

3. ZAKOŃCZENIE: Rozstrzygnięcie problemu, wnioski.

Opcja B.
1. WSTĘP: Rozważania na temat problemu. Postawienie tezy.
2. ROZWINIĘCIE: Przykład z fragmentu.

 • Przykład z innego tekstu kultury.
 • Przykład z kolejnego tekstu kultury.

3. ZAKOŃCZENIE: Rozstrzygniecie problemu, wnioski.

By pomoc Ci w uzyskaniu punktów, przedstawię kryteria, według których zostanie oceniona Twoja praca. Bardzo ważne są pierwsze dwa kryteria! W swojej pracy powinieneś jasno sformułować tezę. Tezę musisz uzasadnić, czyli podać właściwe przykłady (argumenty).

punkty kryteria oceny

 • 6   – sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu (teza)
 • 18 – uzasadnienie stanowiska (argumenty)
 • 4   – poprawność rzeczowa
 • 6   – zamysł kompozycyjny
 • 2   – spójność lokalna
 • 4   – styl tekstu
 • 6   – poprawność językowa
 • 4   – poprawność zapisu

UWAGA: Jeżeli uczeń w swojej pracy nie sformułuje tezy i argumentów, nie otrzyma za te kryteria punktów! Jeżeli za pierwsze i drugie kryterium otrzymuje 0 punktów, egzaminator nie przyznaje już punktów za pozostałe kryteria.

Więcej na temat kryteriów oceniania (informacje na podstawie informatora CKE):
http://eid.edu.pl/_upload/file/2014_06/dpzjp_kryteria_wypracowanie.pdf

W kolejnej lekcji zapoznasz się z przykładem rozprawki. Otrzymasz konkretne wskazówki związane z formułowaniem tezy i argumentów. Dowiesz się, jakie elementy powinny znaleźć się we wstępie, rozwinięciu i zakończeniu w tego rodzaju wypowiedzi.

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook