matura z polskiego

Matura j.polski 2008 ? poziom podstawowy (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

W 2008 roku Wasi starsi koledzy podczas rozwiązywania zadań na podstawie tekstu Igora Jankego ?Nieznośna szybkość bloga? musieli wykazać się następującymi umiejętnościami: rozróżnianie stylów literackich, rozumienie i stosowanie takich pojęć, jak eufemizm, kolokwializm, neosemantyzm, antonim, synonim; formułowanie argumentów, określanie głównej myśli tekstu. W części II ? pisanie własnego tekstu ? mogli wybrać pomiędzy analizą utworów poetyckich (?Ody do młodości? Adama Mickiewicza i wiersza ?Któż nam powróci? Kazimierza Przerwy-Tetmajera) a fragmentem prozy (analiza marzeń sennych Izabeli Łęckiej, bohaterki ?Lalki? Bolesława Prusa).

 

Zdawalność

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 94%, a średni wynik wśród maturzystów był na poziomie 52%.

 

Opinie

Część I, rozumienie czytanego tekstu, pokazała, że wielu maturzystów nie zna takich środków artystycznych, jak gradacja, hiperbola, peryfraza czy wyliczenie, dlatego nie potrafi ich stosować i odnaleźć w tekście. Bardzo dobrze poradzili sobie z określeniem stylu, którym został napisany tekst, ale już nie wiedzieli, jakie cechy ma styl publicystyczny. Przy wyborze tematu wypracowania Wasi koledzy po raz kolejny udowodnili, że wolą prozę od poezji. Do najczęściej popełnianych błędów w temacie I należały: mylenie wydarzeń z historii Polski, umieszczanie Mickiewicza i Tetmajera w tej samej epoce literackiej, pisanie tylko o Mickiewiczu lub o romantyzmie. Chociaż większość wybrała ?Lalkę? Prusa, to tylko niektórzy ją w całości przed maturą przeczytali. Świadczą o tym takie błędy, jak: mieszanie imion i nazwisk bohaterów z różnych powieści (Izabela Biecka, Tomasz Judym ? ojciec Izabeli), podawanie wątków z innych utworów (?Granicy? albo ?Ludzi bezdomnych?).

 

Pobierz arkusze maturalne

Rozwiąż arkusz maturalny, porównaj swoje odpowiedzi z kluczem, a sprawdzisz, jak Ty poradziłbyś sobie z tymi zadaniami i wypracowaniem maturalnym na jeden z powyższych tematów.

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pp.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pp_rozw.pdf

 

źródło: www.cke.edu.pl

Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook