matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 ? fizyka rozszerzony ? wyniki matury

W 2007 roku do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii przystąpiło łącznie 22712 osób. 990 maturzystów zdecydowało zadawać się maturę na poziomie rozszerzonym jako przedmiot obowiązkowy, a 18797 jako przedmiot dodatkowy.

W liceach ogólnokształcących aż 89% maturzystów, którzy zdecydowali się zdawać fizykę i astronomię, wybrało poziom rozszerzony. W technikach ? 70%, w liceach profilowanych ? 60%, a w liceach uzupełniających 25%.

95% maturzystów zdało egzamin, czyli uzyskało co najmniej 30% wszystkich punktów. Największą liczbę sukcesów odnotowano w liceach ogólnokształcących, gdzie maturę zdało 96% osób, w technikach zdało 79%, zaś w liceach profilowanych 78%.

Średni wynik, w przypadku osób, które zdawały egzamin na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, wyniósł 69%. Zdający, którzy wybrali przedmiot ten jako dodatkowy, zdobywali średnio po 56%. W liceach ogólnokształcących średni wynik wyniósł 58%, w liceach uzupełniających 44%, w technikach 34%, zaś w liceach profilowanych 27%.

 

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook