matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura z WOS 2007: Arkusz na poziomie podstawowym

Tematy

Na maturze z WOS na poziomie podstawowym pojawiły się zagadnienia związane ze społeczeństwem, polityką oraz prawem. Wśród pytań pojawiła się m.in. tematyka samorządów terytorialnych oraz godności człowieka. Zdający mieli za zadanie określić organizacje, przyporządkować opisy konkretnym osobom oraz ustawić chronologicznie wydarzenia. Wśród materiałów źródłowych znalazły się wykresy, plakaty oraz fragmenty tekstów. Na ich podstawie maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania. Ostatnia część, punktowana najwyżej, wymagała stworzenia listu-petycji skierowanej do posłów RP w sprawie korupcji. Należało zaapelować o dokonanie zmian w tym temacie.

 

Zdawalność

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, maturę z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym zdało ponad 95 proc. uczniów.

 

Opinie

W odczuciu zdających matura z WOS była prosta i nie sprawiała większych problemów. Pytania były jasno skonstruowane i wymagały konkretnych odpowiedzi. Źródła podane w arkuszu były czytelne. Niezbędna okazała się znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej. Maturzyści musieli się również wykazać wiedzą pozaźródłową w zadaniach związanych ze społeczeństwem.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat_07/arkusz_wos_pp.pdf

 

Arkusz odpowiedzi do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat_07/wos_pp_prozw.pdf

 

Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook