matura z historii

Matura Historia 2008: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy:

W arkuszu matury z historii na poziomie rozszerzonym uczniowie znaleźli szereg pytań związanych ze źródłami oraz dwa tematy wypracowań do wyboru. Pytania dotyczyły m.in. dynastii Piastów, funkcjonowania KC PZPR oraz mebli z danych epok. Wśród materiałów źródłowych znalazły się tablice genealogiczne, starożytne dzieła sztuki, dane statystyczne, satyry z okresu wojennego, mapa powstania na Węgrzech oraz wiersze Petofiego. Część pisemna zawierała dwa tematy do wyboru. W pierwszym zdający mieli za zadanie przeanalizować trudne sąsiedztwo i scharakteryzować wpływ zagrożenia tureckiego na politykę Polski i Węgier w XVI i XVII wieku. Drugi temat dotyczył stosunku Polski i Węgier wobec przełomowych wydarzeń w Europie w XX wieku. Maturzyści musieli uwzględnić przemiany polityczne w Polsce i na Węgrzech w latach 1918-1956

 

Zdawalność

Historię na poziomie rozszerzonym, według danych Centralnej Komisji Edukacyjnej, wybrało ok. 11 proc. uczniów. Maturę zaliczyło w całym kraju ok. 70 proc. zdających.

 

Opinie

Poziom rozszerzony matury z historii w odczuciu maturzystów był dosyć prosty. Źródła były przejrzyste i czytelne. Wymagały od ucznia logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem. Podane tematy wypracowań opierały się na ważnych wydarzeniach, które przygotowujący się do matury z historii powinni dobrze znać. Najwięcej problemów sprawiły zadania oparte na genealogii węgierskiej dynastii Arpadów.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/hist_pr.pdf

 

Arkusz odpowiedzi do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/hist_pr_rozw.pdf

 

Katarzyna Kujawa

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook