matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura WOS 2008: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

Rozszerzona matura z wiedzy o społeczeństwie w 2008 roku, wymagała od uczniów rozwiązania testu, analizy materiałów źródłowych oraz napisania własnego tekstu. Pytania w części testowej dotyczyły m.in. organów wykonawczych państwa, organizacji regionalnych w Azji, stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz definicji narodu. Materiały źródłowe przedstawiały problemy współczesnej Polski i aktywność ludności w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Część pisemna wymagała napisania tekstu własnego.

W pierwszym temacie uczniowie musieli scharakteryzować współczesne społeczeństwo, uwzględniając pozytywne i negatywne aspekty oraz czynniki polityczne, ekonomiczne i historyczne. Drugi temat wymagał omówienia form obywatelskiego nieposłuszeństwa i oceny ich skuteczności w oparciu o historię.

 

Zdawalność

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do testu przystąpiło 32 proc. uczniów. Maturę zaliczyło ok. 70 proc. zdających.

 

Opinie

Odczucia maturzystów są różne. Arkusz matury rozszerzonej z WOS w 2008 roku zawierał zarówno pytania proste, jak i sprawiające ogromne trudności. Najłatwiejszą częścią matury okazała się część pisemna, gdzie uczniowie musieli wykazać się stworzeniem tekstu własnego. Tutaj wszyscy są zgodni – tematy były banalne i można było wykazać się sporą wiedzą, nie tylko o społeczeństwie. Problem sprawiły jednak źródła. Ich analiza nie okazała się dla zdających bułką z masłem. Polecenia mocno opierały się na historii, co zaskoczyło zdających.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/ark08matura/wos_pr.pdf

 

Arkusz odpowiedzi do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/ark08matura/wos_pr_rozw_a.pdf

 

Katarzyna Kujawa

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook