matura z polskiego

Matura 2012 z polskiego, część pisemna ? procedury przeprowadzania egzaminu

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w piątek 4 maja 2012 roku. Jeśli zdecydowałeś się zadawać ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, zarezerwuj sobie wolny dzień na poniedziałek 7 maja 2012 roku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze procedury przeprowadzania tego egzaminu.

 

1.    Na egzamin musisz się zgłosić punktualnie z aktualnym dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość. Jeśli zgłosisz się po wyznaczonym czasie, nie zostaniesz wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

2.    Nie możesz wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonu komórkowego.

3.    Nie wolno Ci zabrać na egzamin żadnych swoich materiałów.

4.    W trakcie egzaminu będziesz mógł korzystać ze ?Słownika ortograficznego? i ?Słownika poprawnej polszczyzny?.

5.    Twój egzamin zostanie unieważniony, jeśli:

  • będziesz rozwiązywał zadania egzaminacyjne niesamodzielnie (korzystał z pomocy kolegów lub własnych materiałów),
  • któryś z egzaminatorów zauważy, że wniosłeś na salę egzaminacyjną własne materiały i korzystasz z nich,
  • zabierzesz na egzamin jakieś urządzenie telekomunikacyjne, np. telefon,
  • zakłócasz sowim zachowaniem prawidłowy przebieg egzaminu,
  • utrudniasz pracę innym.

6.    Z egzaminu maturalnego możesz być zwolniony, jeśli jesteś laureatem albo finalistą olimpiady z języka polskiego (wykaz olimpiad jest dostępny na stronie www.cke.edu.pl) i zadeklarowałeś zdawanie tego przedmiotu. Otrzymujesz wtedy najwyższy wynik na zadeklarowanym poziomie.

7.    Po wejściu do sali egzaminacyjnej, zajęciu miejsca i otrzymaniu arkusza egzaminacyjnej powinieneś przeczytać dokładnie informacje na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz zawiera wszystkie strony i zadania oraz czy są one czytelne. Jeśli zauważysz coś nieprawidłowego, zgłoś to przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, a otrzymasz egzemplarz rezerwowy.

8.    Po sprawdzeniu kompletności i czytelności arkusza, musisz zakodować swój arkusz i kartę odpowiedzi. Robisz to w następujący sposób: przyklejasz na arkuszu i karcie naklejki z kodem i numerem PESEL oraz wpisujesz w odpowiednim miejscu swój nr PESEL. Jeśli Twój numer PESEL jest poprawny, podpisujesz się na liście zdających.

9.    Podczas egzaminu możesz opuścić salę egzaminacyjną tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. jeśli potrzebujesz pomocy medycznej, i to wyłącznie za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego oraz pod opieką kogoś z komisji.

10.    Jeśli zakończysz pisać egzamin przed czasem i będziesz chciał opuścić salę egzaminacyjną, wykonujesz kolejno następujące czynności: odłóż zamknięty arkusz na brzeg stolika, podnieś rękę do góry, aby zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego chęć zakończenia pracy. Salę możesz opuścić dopiero, gdy przewodniczący udzieli Ci pozwolenia.

 

Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook