Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z języka angielskiego 2005- poziom podstawowy

Tematy

Część pierwsza- rozumienie ze słuchu– składało się z dwóch zadań. Pierwsze z nich polegało na wysłuchaniu nagrania o zakupach w Londynie (technika- „wielokrotny wybór”). Zadanie drugie polegało na wysłuchaniu prognozy pogody, oraz stwierdzeniu, które zdania są prawdziwe a które fałszywe.

Część druga- rozumienie tekstu czytanego– składało się z trzech różnych tekstów. W zadaniu pierwszym zdający mieli dopasować jeden z czterech hoteli do każdej z podanych informacji. Zadanie kolejne zawierało tekst przedstawiający opis akcji uwolnienia przetrzymywanych zwierząt, oraz znajdowania dla nich domów (technika „prawda/ fałsz”). W ostatnim zadaniu, tekst porównywał osiągnięcia chłopców i dziewcząt w edukacji szkolnej w Wielkiej Brytanii (technika- „wielokrotny wybór”).

W wypowiedzi pisemnej zadaniem maturzysty było napisanie dwóch różnych tekstów użytkowych: wiadomości oraz listu formalnego. W pierwszym zadaniu zdający miał napisać wiadomość dla mieszkającego u niego gościa. Natomiast w zadaniu drugim należało napisać list formalnego w sprawie przyjęcia na uczelnię zagraniczną Drugie zadanie opierało się na tematach „człowiek” i „szkoła”. Sprawdzało umiejętność udzielania informacji, opisywania ludzi, relacjonowania wydarzeń, przedstawiania i uzasadniania własnej opinii. Należało także wykazać się umiejętnością napisania listu formalnego.

Zdawalność

Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 77,11% . Zdawalność wyniosła 99,27%, natomiast średnia to 76,38%.

Opinie

Maturzyści najlepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstu czytanego. Nieco gorzej poszło rozumienie ze słuchu, natomiast najwięcej punktów zdający stracili na wypowiedzi pisemnej. Najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie 7 najłatwiejszym zaś, zadanie 6. Może się to wydawać dziwne, ponieważ oba te zadania sprawdzały tę samą umiejętność. Taka sytuacja miała miejsce, ponieważ w zadaniu 6 był większy nacisk na przekazanie informacji a zadanie 7 wymagało bardziej zaawansowanej znajomości języka.

Arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/ang_podst_a1.pdf

Przykładowe odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/model_ang_a1.pdf

 

Żródłó: www.cke.edu.pl

Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook