Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z języka angielskiego 2006- dla klas dwujęzycznych

Tematy

Arkusz pierwszy obejmował dwie części: rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź pisemną. Rozumienie ze słuchu opierało się na różnorodnych tekstach. Zdający miał zadania otwarte, jak i zamknięte. Wypowiedź pisemna nawiązywała tematycznie do ostatniego z wysłuchanych tekstów i polegała na napisaniu przemówienia, w którym zdający ustosunkowałby się w czasie szkolnej debaty do pomysłu zainstalowania w szkole systemu monitoringu.

Arkusz drugi obejmował również dwie części, z tą różnicą, że pierwsza z nich dotyczyła rozumienia tekstu czytanego, natomiast druga również była wypowiedzią pisemną. Jeżeli chodzi o tematy prac pisemnych, to każdy z nich nawiązywał do tematyki jednego z przeczytanych tekstów w części z rozumienia tekstu czytanego. Pierwszy z nich wymagał napisania rozprawki na temat znaczenia edukacji w dalszej karierze zawodowej, a drugim  była recenzja filmu o ważnym odkryciu naukowym.

Zdawalność

Do egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym przystąpili wyłącznie absolwenci liceów ogólnokształcących. Zdawalność w klasach dwujęzycznych była bardzo wysoka i wyniosła 97,5%. Średni wyniki to 74.9%.

Opinie

Wyniki wskazują, że egzamin na tym poziomie był łatwy dla zdających. Poniżej progu zaliczenia znalazła się tylko jedna osoba. Maturzyści najlepiej poradzili sobie z wypowiedzią pisemną, najgorzej z rozumieniem tekstu czytanego, jednakże wyniki z każdej części były porównywalne. W części z rozumienia ze słuchu najtrudniejsze okazało się zadanie 3, natomiast z części sprawdzającej umiejętność radzenia sobie z tekstem czytanym, zadanie 7.

Arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_ang_dwu.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a2_ang_dwu.pdf

Przykładowe odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_ang_dwu_model.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a2_ang_dwu_model.pdf

Żródło: www.cke.edu.pl

Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook