matura z historii

Matura z Historii 2005: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

Temat arkusza matury z historii 2005 na poziomie rozszerzonym brzmiał następująco – Społeczeństwo polskie XIII-XX w. ? bariery społeczne i awans, mobilność i struktura społeczna. Zdający musieli zmierzyć się z epoką nowożytną i współczesną, gdyż to na nich opierał się cały egzamin. Wśród źródeł znalazły się m.in. wykresy i fragmenty tekstów. Pytania były otwarte i wymagały dokładnej analizy zamieszczonych materiałów. W ostatnim zadaniu na maturzystów czekały dwa tematy wypracowań do wyboru. W pierwszym należało scharakteryzować przemiany, jakie dokonały się w społeczeństwie polskim od początku XIII do końca XV wieku. Drugi temat wymagał charakteryzacji przemian, jakie dokonały się w narodzie polskim w okresie Polski Ludowej.

 

Zdawalność

Do egzaminu maturalnego z historii w 2005, według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przystąpiło ok. 20 proc. wszystkich maturzystów. Maturę zaliczyła blisko połowa z nich.

 

Opinie

Jednolita tematyka na maturze z historii 2005 niejednemu maturzyście utrudniła życie. Jeśli ktoś nie orientował się w zagadnieniu społeczeństwa polskiego, ciężko było mu zaliczyć poziom rozszerzony. Większość młodych ludzi zgodnie stwierdziła, że w arkuszu pojawiło się więcej zadań z wiedzy o społeczeństwie, niż z samej historii.

 

Arkusz do pobrania:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/hist_a2.pdf

 

Arkusz odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/hist_a2_model.pdf

 

Katarzyna Kujawa

Źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook