matura historia muzyki (fot.freedigitalphotos.net)matura historia muzyki (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – historia muzyki podstawowa – wyniki matury

Do egzaminu z historii muzyki na poziomie podstawowym podeszło 225 zdających. Średni osiągnięty wynik wyniósł 56%. Zdający, któremu najlepiej ze wszystkich udało się napisać egzamin osiągnął wynik 97%, natomiast najsłabszy wynik to 9%.

Tylko 4% zdających udało się osiągnąć wynik ponad 91% punktacji. 7% osób zdało w przedziale od 85-90%. Większość osób uzyskiwała wynik mniej więcej od około 34% do 84%.

Podobnie jak w roku ubiegłbym egzamin okazał się umiarkowanie trudny. Powodem tego może być fakt, że w arkuszu znajdowało się jedynie jedno zadanie określone jako umiarkowanie łatwe. Szczególną trudność sprawiały maturzystom zadania, w którym należało wykazać się konkretną wiedzą.

,,Gdyby nie fakt, że nie dość wystarczająco przygotowałam się z twórczości Johanna Sebastiana Bacha, myślę, że poszłoby mi o wiele lepiej. Arkusz nie był dla mnie aż tak wymagający.? ? mówi Kasia, jedna z łódzkich maturzystek.

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook