matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 1 – ćwiczenie 1 – odpowiedzi

Dwa słowa ? klucze to ?piękno? i ?kultura?.

 

W kulturę człowieka od samego początku wpisany jest bardzo głęboko element piękna. Piękno wszechświata jest jak gdyby odbite w oczach Boga, o którym powiedziano: ?A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre? (Rdz 1, 31). Za ?bardzo dobre? zostało uznane przede wszystkim pojawienie się pierwszej pary, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, w całej pierwotnej niewinności i w tej nagości, jaka była udziałem człowieka przed grzechem pierworodnym. To wszystko leży u podstaw kultury wyrażającej się w dziełach sztuki, czy to będą dzieła malarstwa, rzeźby, architektury, czy dzieła muzyczne, czy inne rezultaty twórczej wyobraźni i myśli. Człowiek żyje prawdziwym ludzkim życiem dzięki kulturze. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej ?jest?.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook