matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 1 – ćwiczenie 4 – odpowiedzi

Jan Kochanowski studiował we Włoszech. Należał do grupy polskich ?padewczyków?. Tak nazywano studentów w Padwie. Młodzież z Litwy i Korony chętnie studiowała w Padwie. Zdanie pojedyncze ? zawiera orzeczenie w formie osobowej (podkreślone przykłady to orzeczenia). Równoważnik zdania ? nie zawiera osobowej formy czasownika (wypowiedzenie oznaczone na czerwono). Formy nieosobowe to bezokoliczniki, np. pisać, rozumieć. Formy nieosobowe mogą mieć również zakończenia typu -no, -to, np. pisano, rozumiano, zamknięto. Nie wskażemy tu wykonawcy czynności.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook